Noticias

23 Xullo, 2018

Proxecto SAFEWAY

A Universidade lidera un proxecto europeo de xestión de infraestructuras que facilita a resposta rápida a eventos extremos.
4 Xullo, 2017

Defensa de Tese Doutoral – David Álvarez González

David Álvarez González defenderá a tese doutoral titulada "Diseño de nuevos barnices basados en silanos organofuncionalizados destinados a la industria conservera"
1 Xullo, 2016

Defensa da tese doutoral – Iria Feijoo Vázquez

Iria Feijoó Vázquez defenderá a tese doctoral "Mejora del comportamiento en servicio por tratamiento criogénico de una aleación de aluminio empleada en la industria aeronáutica”.
1 Xuño, 2016

Congreso EIS’2016

O 10 Congreso Internacional sobre Espectroscopía de Impedancia Electroquímica (EIS'2016) celebrarase na Toxa, do 19 ao 24 de xuño de 2016.
1 Maio, 2016

Acreditación de títulos

A Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia, AGSUG, realiza a avaliación do Sistema Universitario de Galicia..
22 Marzo, 2016
Novo proxecto de cementos:
Lánzase o proxecto "Desenvolvemento de novos materiais de construción ecolóxicos baseados en xeopolímeros obtidos a partir de microsílice como materia prima/eGEO"..
22 Febreiro, 2016

Defensa dunha tese doutoral – Jose Manuel Deus

José Manuel Deus defenderá a tese doutoral "Corrosión de corrugados en probetas de mortero expuestas en medio marino"
22 Febreiro, 2016

Defensa dunha tese douoral – Beatriz Guitián

Beatriz Guitián defenderá a tese doutoral "Desarrollo de capas de conversión nanoestructuradas sobre sustratos férricos para su empleo como electrodos en baterías ión-Li"