Área 065

X6500
Soldadura
motopol_8 817
fibras x1000
7075×100-2

Área 065

A Área de Ciencia de Materiais e Enxeñaría Metalúrxica estuda a relación existente entre a estrutura dos materiais, as súas propiedades e o efecto que sobre aquelas exercen as distintas técnicas de procesado. Desde a área promóvese o avance no coñecemento científico e o desenvolvemento tecnolóxico de materiais. A docencia da área desenvólvese na Escola de Enxeñaría Industrial e na Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía, ambas as dúas no campus de Vigo. Na súa maioría, os profesores da área son membros do grupo interdisciplinar ENCOMAT (Enxeñaría de Corrosión e Materiais), formado arredor dun interese común: o estudo dos fenómenos de corrosión, a súa prevención e aproveitamento e a modificación superficial das propiedades dos materiais.