Docencia en Graos

Docencia en Grados

ESCOLA DE ENXEÑARÍA DE MINAS E ENERXÍA

GRAO EN ENXEÑARÍA DOS RECURSOS MINEIROS E ENERXÉTICOS

G310303

Tecnoloxía de materiais

G310304

Resistencia de materiais

G310522

Tratamento e conformado de materiais

G310523

Instalacións e procesos de obtención de materiais metálicos

G310524

Tecnoloxía dos materiais plásticos

G310621

Plantas de fabricación de materiais de construción

G310622

Ensaios e control de calidade de materiais

G310623

Tratamento de superficies e soldadura

G310624

Degradación e reciclaxe de materiais

G310634

Control de calidade de materiais

GRAO EN ENXEÑARÍA DA ENERXÍA

G290303

Tecnoloxía de materiais

G290304

Resistencia de materiais

ESCOLA DE ENXEÑARÍA INDUSTRIAL

GRAO EN ENXEÑARÍA EN QUÍMICA INDUSTRIAL

G350305

Ciencia e tecnoloxía dos materiais

G350404

Resistencia de materiais

Curso Ponte

 

G350305

Ciencia e tecnoloxía dos materiais

G350404

Resistencia de materiais

GRAO EN ENXEÑARÍA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL E AUTOMÁTICA

G330301

Ciencia e tecnoloxía dos materiais

G330405

Resistencia de materiais

Curso Ponte

 

G330301

Ciencia e tecnoloxía dos materiais

G330405

Resistencia de materiais

GRAO EN ENXEÑARÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

G340301

Ciencia e tecnoloxía dos materiais

G340404

Resistencia de materiais

G340803

Enxeñaría de materiais

GRAO EN ENXEÑARÍA EN TECNOLOXÍAS INDUSTRIAIS

G360301

Ciencia e tecnoloxía dos materiais

G360404

Resistencia de materiais

G360502

Enxeñaría de materiais

G360603

Elasticidade e ampliación de resistencia de materiais

GRAO EN ENXEÑARÍA ELÉCTRICA

G320301

Ciencia e tecnoloxía dos materiais

G320505

Resistencia de materiais

Curso Ponte

 

G320301

Ciencia e tecnoloxía dos materiais

GRAO EN ENXEÑARÍA MECÁNICA

G380301

Ciencia e Tecnoloxía de materiais

G380402

Resistencia de materiais

G380502

Elasticidade e ampliación de resistencia de materiais

G380504

Enxeñaría de materiais

G380603

Teoría de estruturas e construcións industriais

G380912

Materiais e tecnoloxías en fabricación mecánica

G380921

Estruturas de formigón

G380922

Estruturas metálicas

G380925

Ampliación de estruturas e cimentacións

G380932

Selección de materiais e fabricación de medios de produción

G380942

Sistemas fluidomecánicos e materiais avanzados para o transporte

Curso Ponte

 

G380301

Ciencia e tecnoloxía dos materiais

ESCOLA DE ENXEÑARÍA FORESTAL

GRAO EN ENXEÑARÍA FORESTAL

G370501

Construcións forestais