Liñas de investigación Área 605

ÁREA 605: Liñas de Investigación

 • Modelaxe e análise resistente de estruturas metálicas e de madeira a partir de datos LIDAR.
 • Novos sistemas de unión desmontables para estruturas metálicas.
 • Protección por pinturas y convertidores de óxidos
  Preparación superficial. Sistemas de pintura.
 • Análise de estruturas de xeometría irregular a partir de modelos obtidos mediante técnicas de medición sen contacto.
 • Aplicación ao diagnóstico, mantemento, conservación e reparación de estruturas e construcións.
 • Aplicación de técnicas xeomáticas á monitorización dimensional e estructural de grandes infraestructuras.
 • Monitorización da saúde estrutural a partir de datos xeomáticos.
 • Aplicacións de modelado 3D en cidades intelixentes.
 • Procesamento de materiais mediante técnicas asistidas por láser.
 • Procesamento e caracterización mecánica de biomateriais.
 • Sistemas para a remodelación ósea baseada en estímulos mecánicos.

Principais colaboracións

Universidades

Delft University of Technology, Department of Geosciences and Remote Sensing (Holanda).
http://www.citg.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/geoscience-and-remote-sensing

Universidade do Minho, Departamento de Ingeniería Civil-ISISE (Portugal).
https://www.isise.net/site/?module=site&target=home

University of Cambridge, Department of Engineering. (Reino Unido).
http://www-structures.eng.cam.ac.uk

University College Dublin, Urban Modelling Group (Irlanda).
http://www.ucd.ie/eacollege/csee/research/urbanmodelling

Centros tecnolóxicos

TECNALIA Research and Innovation, Departamento de construcción sostenible. (España)
http://www.tecnalia.ventures/es/construccion-sostenible/index.htm