José Carlos Caamaño Martínez

Jose Carlos Caamaño Martínez

Profesor Titular de Universidade


Centro: Escola de Enxeñaría Industrial.
Sede Campus: Despacho 330 (sede cidade) e 105 (sede campus)
Teléfono: 986 813660 (sede cidade) e 986130151 (sede campus)
 • Docencia na área:
  Docencia na área de Mecánica dos Medios Continuos e Teoría das Estruturas
  Grao en Enxeñaría Mecánica:
  Teoría de estruturas e construcións industriais
  Estruturas de formigón
  Ampliación de estruturas e cimentacións
  Mestrado en Enxeñaría Industrial: Construción, urbanismo e infraestruturas
  Cimentacións, simulación e construcións industriais
 • Liñas de investigación:
  Análise de estruturas de xeometría irregular a partir de modelos obtidos mediante técnicas de medición sen contacto.
  Aplicación ao diagnóstico, mantemento, conservación e reparación de estruturas e construcións.
 • Ligazóns a páxinas web: Escola de Enxeñaría Industrial, Applied Geotechnologies Research Group