Eugenio Fuentes Fernández

Eugenio Fuentes Fernández

Profesor asociado


Centro: Escola de Enxeñaría Industrial.
Titulación: Mestrado en Enxeñaría Avanzada de Fabricación, Graduado en Enxeñaría Mecánica, Enxeñeiro Técnico Industrial en Electricidade
Sede: NI309 Sede cidade
Teléfono: 986 813 935
Email:
General: efuentes@uvigo.es
Alumnos: efuentes.uvigo@gmail.com
  • Docencia na área: Área 605, Mecánica dos Medios Continuos e Teoría de Estruturas
  • Materia: Resistencia de Materiais.