Aviso legal

Aviso legal

1. Propiedade

Este sitio é propiedade e xestionado polo Departamento de Enxeñaría de Materiais, Mecánica Aplicada e Construción, con CIF Q-8650002B e enderezo na Escola de Enxeñaría Industrial. C / Torrecedeira, 86-36208 Vigo (Pontevedra). Para efectos do disposto na Lei de Servizos da Sociedade da Información, a dirección acollazo@uvigo.es defínese como un contacto

Este sitio web ofrece unha visión xeral das áreas de desenvolvemento, departamento de investigación e ensino. Pode que o interesado en ti propoñer unha solución axustada ás súas necesidades, póñase en contacto connosco a través do enderezo anterior ou a través do formulario de contacto.

2. Obxecto

Este aviso legal páxina contén as condicións de uso regular o acceso, navegación e uso deste sitio web, así como as responsabilidades derivadas da utilización, a subministración e / ou contratación de produtos ou servizos, se hai, poden ser ofrecidos así como os contidos que a compoñen, e non obstante que o propietario pode definir condicións específicas que rexen o uso, prestación e / ou contratación de produtos ou servizos, se hai, son ofrecidos aos usuarios a través da tea. En calquera caso, estas condicións específicas formarán parte integrante do presente Aviso Legal.

O simple acceso a este sitio web, a cumprimentación de formularios, o envío de solicitudes de información, consultas, reclamacións, ofertas contratación, curriculum vitae e, en xeral, calquera acto de natureza similar ás que se fixeron a través dos formularios e / ou caixas de entrada web existentes implica, á súa vez, a aceptación sen reservas de todas e cada un dos membros deste regras aviso legal ea consideración adquisición web do usuario. En consecuencia, ti. Debe ler coidadosamente e comprender o contido do presente Aviso Legal.

3. Responsabilidades e limitacións

A información contida neste sitio web é subministrado a título de ilustración, sen ser exhaustiva ou claramente descritivo das características dos nosos servizos, e pode, polo tanto, ser parte dunha oferta comercial ou dar lugar a unha proposta para estes elementos.

Neste sentido, o propietario non se responsabilizará por danos derivados da utilización desas informacións.

4. DereitosPropiedade Intelectual e Industrial

O contido deste sitio están protexidos por leis de propiedade intelectual. Isto afecta texto, imaxes, vídeos, animacións, deseño, organización e presentación, así como o conxunto que forman, reservando o titular dos dereitos destes.

Neste sentido, está prohibido modificar, copiar, reproducir, comunicar publicamente, transformar ou distribuír de calquera forma a totalidade ou parte dos contidos incluídos neste sitio para fins públicos ou comerciais, se non ten autorización previa, expresa e por escrito do titular dos dereitos correspondentes.

Ademais, o logotipo é unha marca, o seu uso no mercado sen o permiso do propietario está prohibido.

5. Política de Privacidade. Protección de Datos.

Os datos proporcionados a través deste sitio web, ou calquera dos enderezos serán incluídos nun ficheiro propiedade do Departamento de Ingeniería de los Materiales, Mecánica Aplicada y Construcción, que será utilizado para xestionar as relacións cos seus clientes actuais ou potenciais.

Ao enviar estes datos por medios anteriormente, o usuario dá o seu consentimento para a utilización dos propósitos declarados.

Cando sexa necesario para o usuario para rexistrar ou proporcionar información persoal (como solicitar información, adquirir produtos, facer consultas, reclamacións ou solicitude de contrato, solicitar presupostos), a recollida e tratamento de datos persoais serán almacenados e procesados ​​de acordo coa lei protección dos datos persoais, en especial a Lei 15/1999, de 13 de decembro de protección de datos (LOPD) e normativa de desenvolvemento, aplicando as medidas e requisitos establecidos para impedir o acceso, modificación e eliminación inadecuada sen que fóra dos casos legalmente permitidos, eles deben ser transferidos a terceiros ou entidades, sen o seu consentimento.

En calquera caso, o usuario pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición sobre os datos, solicitando por escrito aos enderezos indicados neste sitio, e acompañados por unha fotocopia do seu DNI ou documento equivalente.