Área 510

foto-master-1
foto-master-2
foto-master-3

Área 510

Na área exércese a docencia e realízanse labores de investigación relacionadas coas seguintes temáticas:

  • Cálculo de Estruturas e Construción
  • Construcións Rurais
  • Teoría e Práctica do Formigón
  • Eficiencia Enerxética en Edificación
  • Proxectos de Enxeñaría
  • Iluminación pública
Membros da Área son membros fundadores da Empresa de Base Tecnolóxica Illumnia, participada pola Universidade de Vigo, que se dedica ao desenvolvemento e comercialización de produtos para a iluminación pública e industrial baseados en tecnoloxía LED.